عاملین فروش


دفتر مرکزی: خیابان سعدی وسط ، خیابان هفت تیر ، پلاک 9
نمایشگاه و دفتر فروش صنایع روشنایی حمید

Tel: 024-33331616

تهران: لاله زار جنوبی – پلاک 5 - آقای تقی پور (کالای برق امانت)

Tel: 021-33994601-2
Fax: 021-33970694

زنجان: کوی باشگاه – آقای حسین اسکندری (روشنایی حمید)

Tel: 024-33322369
Fax: 024-33336664